Start

Kulturatet är till för dig som vill driva projekt, starta en förening eller företag. Vi fungerar som din ambassad i ett obegripligt landskap av enheter, nämnder, ombudsmän och blanketter.

Vi hjälper dig hitta personerna bakom strukturerna och kan erbjuda vägledning, nätverk och praktiska verktyg för att komma igång med dina idéer.

Våra rötter finns framförallt inom kultursektorn men vi agerar genom ett löst sammansatt, ytterst levande, nätverk med förgreningar inom flera olika områden.

I vårt arbete är jämställdhet, delaktighet och jämlikhet viktiga ledord.